R-Keeper
  site map
Share |

Công nghệ lõi R-Keeper

Bộ nhân R-Keeper 7 gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu UDB (là CSDL đặc biệt của công ty R-Keeper thiết kế) có tính bảo mật và ổn định rất cao.

Các bộ phát triển và xây dựng giao diện người dùng.

Bộ quản lý business process để xây dựng các work-flow phù hợp với từng mô hình.

Bộ quản lý và xây dựng Trade Group xây dựng các đối tượng kinh doanh của một nhà hàng.

Bộ quản lý và xây dựng giao diện (R-Keeper Form).

Bộ quản lý và xây dựng các vùng chứa phím hàm (R-Keeper Selector)

Bộ các phím hàm R-Keeper Functional key

Bộ quản lý các nghiệp vụ R-Keeper Operations

Bộ quản lý và xây dựng các mẫu in R-Keeper Document & Printing Layout

Bộ quản lý và xây dựng các mẫu báo cáo R-Keeper Cube/OLAP

 
Các tin khác :
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper