R-Keeper
  site map
Share |

 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

Hệ thống giao hàng là phần không thể tách rời của hệ thống R-Keeper.

Những ứng dụng cơ bản của hệ thống quản lý giao hàng được tạo ra trong R-Keeper bao gồm: menu, danh sách nhân viên, phương thức thanh toán....

Tất cả thông tin về các món ăn được giao đều thể hiện trong báo cáo của R-Keeper.

.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper