R-Keeper
  site map
Share |

ĐẶT PHÒNG QUA INTERNET

 • Quản lý danh sách các khách đã đăng ký.
 • Quản lý danh sách các đối tượng phục vụ khách sạn.
 • Nhập thông tin về số lượng các phòng còn rảnh để tiếp nhận đặt phòng cho một ngày cụ thể hoặc một giai đoạn.
 • Nhập dữ liệu về cấm reservation cho một ngày hoặc một giai đoạn cụ thể.
 • Nhập dữ liệu reservation : giai đoạn, lượng phòng, loại phòng, tên khách.
 • Tự động confirm các reservation (bao gồm cả số reservation).
 • Hủy bỏ reservation trong một giai đoạn nào đó (không có tiền phạt).
 • Truy vấn thông tin về những lần check-ins.
 • Tính toán tiền phạt (no-show) theo những quy định đã được đặt ra.
 • Thống kê về các reservation đã hoàn thành và bị hủy.
 • Lập các báo cáo.
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper