R-Keeper
  site map
Share |

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  • Thiết lập lịch làm việc của nhân viên và nhóm nhân viên.
  • Tự động tính thời gian nghỉ.
  • Thiết lập lịch làm việc cho các nhóm nhân viên dựa theo dữ liệu máy POS.
  • Đăng nhập nhân viên tại một máy trạm bất kỳ hoặc trên thiết bị chuyện dụng.
  • Quản lý tin nhắn tới từng nhân viên và sẽ được gửi tới nhân viên khi đã đăng nhập.
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper