R-Keeper
  site map
Share |

QUẢN LÝ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN

  • Làm việc với tất cả các dữ liệu liên quan đến quá trình chế biến (sản xuất): đơn vị tính, đối tác, tiền tệ, thuế VAT, định khoản,….
  • Quản lý vòng đời của hàng hóa (nhập, xuất, điều chuyển nội bộ, trả hàng, trừ hàng,…).
  • Tạo thẻ định lượng và thẻ công nghệ cho các món ăn. Tự động tính toán giá vốn (giá thành) của các thẻ dựa theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) và theo giá của lần nhập cuối cùng.
  • Tự động trừ hàng cho các thành phẩm và bán thành phẩm dựa trên danh sách các món ăn đã bán.
  • Khấu trừ hàng hóa bị hư.
  • Hệ thống kiểm kê đa chức năng, bao gồm kiểm kê bán thành phẩm.
  • Tạo các báo cáo phân tích chuyên dụng
  • Tích hợp với hệ thống quản lý nhà hàng R-Keeper
  • Tích hợp với hệ thống UCS BackOffice dành cho quản lý một chuỗi nhà hàng.
  • Tích hợp với 1C: Kế Toán.
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper