R-Keeper
  site map
Share |

 THU NGÂN

  • Sử dụng nhiều tài khoản bổ sung cho một khách.
  • Tính toán với khách theo các dịch vụ đã sử dụng bằng nhiều loại hình thanh toán khác nhau (cash, credit cards, non-cash, offset).
  • Nhập tạm ứng chi phí lưu trú và tự động tính toán giá theo số lượng ngày lưu trú.
  • Nhận thanh toán các dịch vụ của khách sạn dành cho khách lưu trú trong khách sạn và khách vãng lai.
  • Hủy thanh toán.
  • Tự động định khoản.

 

.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper