R-Keeper
  site map
Danh mục phần cứng
Danh mục sản phẩm ›› Thiết bị POS ›› Máy POS màn hình cảm ứng
Share |
‧Long-lasting and robust aluminum injection housing
‧Low power Pentium 4 processor

‧Robust Aluminum Injection Housing
‧Dual-Core CPU Support
‧Easy Maintenance
(17" available NOW!!!)
‧Front bezel IP65 for IR Version(For 15" Only)
‧A powerful and modularized touch screen POS terminal
‧Supports dual SATA hard disk drives

‧Fanless design for noise free environment
‧Wallmount and ultra slim desgin for spacesaving

‧Front bezel IP65 compliant for IR Version
‧Powerful and fanless POS system
‧Integrated optional i-Button, MCR, RFID or Fingerprint for device identification

‧Fanless design
‧Strong graphic performance
‧Memory capacity up to 4GB
Low-heat fanless design
‧ Integrated option of i-Button, RFID or Fingerprint for secure identification

‧Fanless design for noise free environment
‧Wallmount and ultra slim desgin for spacesaving
1 2 3 4
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper