R-Keeper
  site map
Share |

2010 - Triển khai phát triển thanh toán qua POS trên địa bàn Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn gửi NHNN chi nhánh Hà Nội, các tổ chức thẻ và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc triển khai phát triển thanh toán qua POS trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, để triển khai Kế hoạch phát triển mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ (POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 đã được Thống đốc phê duyệt, NHNN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng Kế hoạch hành động của ngân hàng mình và tiến hành đề xuất, lựa chọn một số đơn vị làm điểm nhằm đẩy mạnh thanh toán thẻ qua POS, bao gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện điểm việc đẩy mạnh thanh toán thẻ qua POS của ngân hàng trên địa bàn Hà Nội từ nay đến hết năm 2010; Danh sách một số đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ qua POS là khách hàng mà ngân hàng dự kiến lựa chọn triển khai điểm tại thành phố Hà Nội; Các chương trình, cách thức, phương pháp …(như khuyến mại, giảm giá, khấu trừ, tích điểm,…) của các đơn vị chấp nhận thẻ là khách hàng của ngân hàng và của ngân hàng thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả đẩy mạnh việc thanh toán thẻ qua POS. (Kế hoạch và danh sách các đơn vị làm điểm gửi về Vụ Thanh toán, NHNN trước ngày 24/8/2010)

Tập trung phối hợp với các Công ty chuyển mạch thẻ (Banknetvn và Smartlink) và các ngân hàng khác khẩn trương triển khai thực hiện cập nhật phần mềm cho các POS nhằm liên thông kết nối kỹ thuật các thiết bị đầu cuối, chạy thử kỹ thuật (hoàn thành kiểm tra chấp nhận của các ngân hàng – UAT) đảm bảo các POS của ngân hàng có thể chấp nhận được thẻ của các ngân hàng khác và báo cáo kết quả, tình hình triển khai về Vụ Thanh toán, NHNN trước ngày 10/9/2010, với các nội dung như sau: Kết quả kết nối liên thông thiết bị đầu cuối mạng lưới POS của Ngân hàng; Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai; Đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết (nếu có).

Để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá, so sánh kết quả thực hiện điểm việc thanh toán thẻ qua POS làm cơ sở cho việc mở rộng phát triển mạng lưới POS trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước, NHNN đề nghị các ngân hàng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện điểm (theo các tiêu chí: số món giao dịch qua POS, giá trị giao dịch qua POS, ước tính tỷ lệ thanh toán qua POS/Tổng doanh số(%)) trước và sau 1 tháng kể từ thời điểm Lễ công bố liên thông kết nối mạng lưới POS và so sánh hai thời điểm này gửi về NHNN trước ngày 30//10/2010.
Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh việc phát triển các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế./.

ST

Các tin khác :
.
Giải pháp Phần cứng Tin tức Từ công ty
Quản lý nhà hàng
Máy tính tiền
Quản lý khách sạn
Quản lý khu giải trí phức hợp
Điều hành hệ thống giao hàng
POS màn hình cảm ứng
Màn hình hiện giá và tổng tiền
Máy in hóa đơn
Đầu đọc thẻ từ
Máy quét mã vạch
Tin tức chung
Tin công nghệ
Kinh nghiệm quản lý
Giới thiệu R-Keeper Việt Nam
Tư vấn công nghệ
Thông báo - hoạt động
Hình ảnh
Liên hệ R-Keeper